Vad är medling?

 

Vad är medling?
Medling vid brott är ett möte mellan den som har begått ett brott och den som utsatts för ett brott. Mötet sker tillsammans med en opartisk, utbildad medlare (en person som inte tar ställning för någon av personerna) där man pratar om brottshändelsen och vilka konsekvenser som brottet fått. Medlingen ger möjlighet till att mötas och prata om vad som har hänt och få svar på eventuella frågor. Medlingens syfte är att minska de negativa följderna av brottet. Du kan då få en bild av den andra personens upplevelse, tankar och känslor kring händelsen.

Det finns en lag om medling, Lagen (2002:445) om medling med anledning av brott. Kommunerna är skyldiga att kunna erbjuda medling till alla unga (12-21 år) som har begått brott. Polisen frågar ungdomar som erkänt ett brott i förhör om de vill delta i medling och lämnar sedan över till kommunens organisation: Stödcentrum. Att vara med i ett medlingsmöte är alltid frivilligt för både parter. Vi erbjuder medling till de som är i åldrarna 12-21 år. 

Förmöte
Som en förberedelse innan medlingsmötet träffar medlaren gärningspersonen och den brottsutsatte på förmöten, var och en för sig. Under förmötet går du och medlaren igenom hur ett medlingsmöte går till. Vad du skulle vilja säga, vad du vill få ut av mötet och hur du vill att det ska vara efter medlingen.
Vill båda parter så blir det ett medlingsmöte.

Medlingsmöte
Under medlingsmötet pratar vi om vad som hände. Parterna får i tur och ordning berätta om sin egen upplevelse av brottshändelsen. Ni pratar till varandra och medlaren håller i strukturen och hjälper till om det behövs. Sedan pratar ni om hur händelsen har påverkat var och en av er och om vilka konsekvenser händelsen fått. Hur har ni mått efter händelsen? Vi pratar sedan om och hur ni önskar att det ska se ut i framtiden t.ex. om man träffar på varandra, hur ska ni vara då mot varandra. Vi går också igenom om det finns ryktesspridning kring händelsen och vad som behöver göras kring det. När båda känner sig klara avslutas mötet. Medling är ingen påföljd (straff) utan ett komplement till den vanliga rättsprocessen. Medlingen kan ske både innan och efter en eventuell rättegång. Medlaren har tystnadsplikt.