Polisanmälan och förundersökning

Polisanmälan
Om du har blivit utsatt för ett brott eller är vittne till ett brott kan du göra en anmälan till polisen. Du kan:

  • ringa polisen på telefonnummer 114 14 om du vill anmäla ett brott eller ge tips om brott.
  •  Gå till en polisstation och anmäl i deras reception.
  • Om brottet är pågående så ska du ringa 112. Det är ett nödnummer som du ringer om du behöver omedelbar hjälp från polis, ambulans eller räddningstjänst.

Polisen är alltid skyldig att ta emot din anmälan.  

Förundersökning
I en förundersökning utreder polisen om det som du anmält är ett brott, hur det gick till och vilka som är inblandade. Polisen ska göra utredningen så snabbt de kan. Varje brottsmål har en undersökningsledare som är ansvarig för att förundersökningen genomförs.

Det är oftast åklagaren som leder utredningen när det gäller brott mot person i ungdomsärenden. Åklagaren är den som bestämmer vad polisen ska göra, vilken information som ska hämtas in, vilka personer som ska höras, och så vidare.

Det vanligaste är att den som är utsatt för brott, målsägaren, förhörs först. Om det finns några vittnen till händelsen förhör man dem. Vittne är någon som kan ha något att berätta om det som hänt. Om det finns en person man tror har begått brottet bestämmer åklagaren om det finns tillräcklig information för att man ska kunna delge han eller hon misstanke om brott. Den misstänkte brukar vara den sista som man förhör. Ibland kan det behövas fler än ett förhör.

Efter det tittar åklagaren igenom all information som finns för att se om det finns tillräckliga bevis för att den misstänkte har begått brott. Då är åklagaren skyldig att väcka åtal och gå vidare med ärendet till domstol. I vissa fall, till exempel om ett brott har begåtts av en person som är under 18 år, då behöver inte åklagaren åtala den som är misstänkt. Detta kallas för åtalsunderlåtelse. Den unge måste då vara förstagångsförbrytare, den måste ha erkänt brottet och brottet får inte ha varit grovt.

Om det inte finns tillräckliga bevis kan inte åtal väckas. Det kan till exempel bero på att den som är misstänkt förnekar och att det inte finns något vittne eller annan bevisning som binder den misstänkte till brottet. Ibland framkommer det redan under förundersökningen att det inte går att bevisa något brott och då fattar åklagaren beslut om att lägga ner förundersökningen. För båda besluten gäller att utredningen kan tas upp på nytt om det kommer fram nya uppgifter om brottet.

Den som har blivit utsatt för brott, målsägaren, får alltid besked om vilket beslut som åklagaren har fattat.