Till dig som förälder

När någon i familjen utsätts för ett brott påverkar det ofta hela familjen. Anhöriga till ungdomar som utsatts för brott kan vända sig till oss med frågor och funderingar kring hur de kan stötta den brottsutsatta ungdomen.
 
Vi kan även erbjuda stödsamtal till föräldrar och syskon till ett/en brottsutsatt barn/ungdom. Samtalen handlar då om konsekvenserna av brottet. Hur du som förälder kan vara ett fint stöd till din ungdom och funderingar du som förälder har kring hur ditt barn mår och har det efter brottet. Syskon kan också behöva prata om hur brottet har påverkat familjen och det går då bra att kontakta oss.
 

 

Hur kan det vara efter brottet?

Barn och ungdomar reagerar olika efter ett brott. Vissa drar sig mer undan och vill vara ifred. Andra har större behov av närhet. Någon kanske vill sova i föräldrarnas säng igen och prata jättemycket om vad den har varit med om. Någon annan kanske blir tyst och tillbakadragen. Det finns inga rätt eller fel sätt att vara på. Det viktigaste för ungdomarna brukar vara att inte behöva känna sig sig skuldbelaggd, att bli tagen på allvar och att deras eget sätt att hantera sin situation är okej.
Självklart kan ditt barns agerande väcka oro hos dig, ta gärna kontakt med oss, så kan vi fundera lite tillsammans om hur du som anhörig på ett bra sätta kan stötta ditt barn.