Bra länkar

Unga relationer
Stöd till dig mellan 15-25 år som utsätts för våld av din partner eller ex-partner. Här finns även stöd och information till föräldrar och vänner. Du kan vara anonym. 
ungarelationer.se/

Ellencentret
Här kan du som har sex mot ersättning få stöd. Du kan vara anonym. 
ellencentret.se/

Storasyster
Stöd till dig som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. 
storasyster.org/ 

Unizon
Här hittar du kontaktuppgifter till tjej- och ungdomsjourer som erbjuder stöd över hela landet.
www.unizonjourer.se/hitta-stod/

BUP
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm. Här kan du få bedömning och behandling av psykiatriska symtom och få akut vård. 
www.bup.se/

Bris
Bris är en organisation som riktar sig till utsatta barn och unga. Hit kan man ringa eller chatta anonymt med en kurator. Bris kuratorer har tystnadsplikt och jobbar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter. 
www.bris.se
 

Killfrågor
Killfrågor.se är till för dig som identifierar dig som kille, i åldrarna 10-18 år. Här kan du chatta med en vuxen volontär och du kan vara anonym.
www.killfragor.se

Maskrosbarn
Här kan du mellan 13-19 år som har det svårt hemma få stöd i form om chatt, digital kurator, stödsamtal, läger med mera. På Maskrosbarn jobbar vuxna med erfarenhet av att ha en förälder som har missbruk, psykisk sjukdom eller som varit våldsam.
maskrosbarn.org/

 

BUFFF
Bufff ger stöd och till barn och ungdomar med en förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Det är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation.
bufff.se/

Origo
Hit kan du som är mellan 13-26 år och som är utsatt för hedersrelaterat våld av din familj, släkt eller partner vända dig för att få stöd. Origo tar emot dig som bor i Stockholms län, du behöver inte bo i Stockholms stad. Här jobbar polis, barnmorska och kuratorer. 
etjanst.stockholm.se/origo/

Jag vill veta
På den här sidan finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler brott eller om det blir rättegång.
www.jagvillveta.se

Barnrättsbyrån
Hit kan du vända dig om du är 0-21 år och om du till exempel har problem hemma och inte vet vart du ska vända dig, om du har fått ett beslut från Migrationsverket som du inte förstår, om du är placerad av Socialtjänsten och inte trivs i ditt boende, om du är HBTQIA+person och blir diskriminerad eller om du inte får rätt hjälp i skolan. 
 
Brottsoffermyndigheten
Här kan du eller dina vårdnadshavare söka brottsskadeersättning.
www.brottsoffermyndigheten.se/
 

Socialtjänsten i din kommun
Socialtjänsten har skyldighet att hjälpa brottsutsatta med blnad annat skyddsbedömning och stöd. De flesta socialtjänster har socialskereterare och behandlare som är inriktade mot våldsutsatthet. Ring kontaktcenter i din kommun och säg att du eller ditt barn har blivit utsatt för brott och att du vill veta hur du/ni kan få hjälp. 

Socialjouren Nordväst
Om du bor i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro eller Upplands Väsby kan du vända dig till Socialjouren Nordväst vid akuta sociala problem på kvällar och helger.
Tfn: 010-444 05 00 

Länsstyrelsen Stockholm
Stödcentrum och Länsstyrelsen i Stockholm jobbar tillsammans för att stärka stödet för unga brottsutsatta. 
www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/brottsforebyggande-arbete/utsatt-for-brott.html

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland
Brottsofferjouren hjälper till med stöd och information för vuxna brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. De har även ansvar för vittnesstödsverksamheten på Attunda tingsrätt i Sollentuna. All kontakt med Brottsofferjouren är gratis.
www.stockholm-gotland.boj.se
Tel: 08-591 272 00
Mail: vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se