Vi på Stödcentrum jobbar finns här för dig som är mellan 10-20 år och som blivit utsatt för brott eller som är vittne. Det är frivilligt att komma till Stödcentrum och det kostar ingenting. Föräldrar, syskon, partners, vänner och vittnen kan också få stöd från oss. Vi är en kommunal verksamhet och vi som jobbar här har tystnadsplikt. Vi kan träffa dig på våra kontor, via videobesök och telefonbesök och du bestämmer själv hur lång kontakt du vill ha och vad vi ska fokusera på. Hos våra kuratorer kan du få hjälp med:

Stödsamtal- Samtalen utgår från vad du själv vill prata om kopplat till brottet. Här kan du få sortera tankar, reaktioner och känslor hos dig själv men också få prata om hur du blivit bemött av andra efter brottet. Vi vill stötta dig att se din egen kapacitet att kunna gå vidare med livet.

Praktiskt stöd- Vi kan vara ett stöd i kontakten med exempelvis polis, målsägandebiträde och åklagarmyndigheten. Det kan också handla om frågor kring försäkring, ersättning och skadestånd.

Rättegångsstöd- Vi förbereder brottsutsatta ungdomar och vittnen inför en rättegång genom att exempelvis besöka en rättegångssal och samtala kring hur en rättsprocess går till. Vi kan också följa med som stöd under rättegång.

Vi erbjuder även medling, som är en frivillig, noga förberedd kommunikation mellan den brottsutsatta och gärningspersonen tillsammans med en opartisk medlare. Medling kan du läsa mer om under rubriken Vad är medling?