Hur man mår efter ett brott varierar eftersom ungdomar är individer. Du kanske inte alls mår likadant som din kompis som var med om samma situation. Hur man mår och vad man gör för att hantera det kan påverkas av hur gammal man är, om man har varit med om något jobbigt tidigare, vad man har för temperament och av vad föräldrar, syskon, polisen, lärare, vårdpersonal, kuratorer, vänner har sagt och gjort efter brottet. Kanske är det mesta som vanligt för dig efter brottet, eller så känner du igen dig i något eller flera av punkterna nedan: 
 

Svårigheter att somna, svårt att sova och mardrömmar

Ökad vaksamhet. Känna sig spänd och på sin vakt

Ont i huvudet, ont i magen, förändrad aptit

Ångest, oro och jobbiga tankar

Ledsenhet, ilska och rädsla

Nya rädslor som höga ljud, mörker, eller för att vara ensam

Minnen och minnesbilder från det som hänt går som i repris i huvudet

Skuld- och skamkänslor. Ifrågasätta sitt eget agerande under brottet

Undvika platser eller aktiviteter som påminner om brottet, eller känns otrygga

Bli tillbakadragen och inte vilja prata om hur man mår eller om det som hänt

Få svårt att koncentrera sig

Kraftlöshet och svårigheter att ta initiativ

Känna sig rastlös och uppe i varv

Nedstämdhet

Större behov av närhet, kanske vill man sova i föräldrarnas säng igen.

Oavsett vilket brott du utsatts för eller hur du mår efter brottet så är du välkommen till oss kuratorer på Stödcentrum.