Hur kan ditt barn/ungdom agera under ett brott

Hur barn och unga agerar under brottet och hur de mår efter ett brott beror på sammanhang, ålder, tidigare erfarenheter, temperament, stödet de får och livssituation i övrigt. I en riktigt hotfull situation gör vi människor det som är möjligt i just den situationen för att skydda oss från våld eller skada. Gemensamt är att vi försöker skydda oss på olika sätt och att behålla vår värdighet på det sätt som är möjligt där och då. 

Barn och unga är kompententa och gör och har gjort vad de kan för att skydda sig själva när de utsätts för brott.

 

Hur kan ditt barn/ungdom må efter ett brott?

Vissa drar sig mer undan och vill vara ifred. Andra har större behov av närhet. Någon kanske vill sova i föräldrarnas säng igen och prata jättemycket om vad den har varit med om. Någon annan kanske blir tyst och tillbakadragen. Det finns inga rätt eller fel sätt att vara på. Det viktigaste för barnen/ungdomarna brukar vara att inte behöva känna sig sig skuldbelaggd, att bli tagen på allvar och att deras eget sätt att hantera sin situation är okej.

Vanliga responser efter brottet kan vara:

 • Extra vakenhet. Svårigheter att somna, svårt att sova och mardrömmar

 • Ökad vaksamhet. Känna sig spänd och på sin vakt

 • Ont i huvudet, ont i magen, förändrad aptit

 • Ångest, oro och jobbiga tankar

 • Ledsenhet, ilska och rädsla

 • Nya rädslor som höga ljud, mörker, eller för att vara ensam

 • Minnen och minnesbilder från det som hänt går som i repris i huvudet

 • Skuld- och skamkänslor. Ifrågasätta sitt eget agerande under brottet

 • Undvika platser eller aktiviteter som påminner om brottet, eller känns otrygga

 • Bli tillbakadragen och inte vilja prata om hur man mår eller om det som hänt

 • Få svårt att koncentrera sig

 • Kraftlöshet och svårigheter att ta initiativ

 • Känna sig rastlös och uppe i varv

 • Nedstämdhet

De flesta mår bättre redan några veckor efter brottet, andra kan må sämre under en längre tid, särskilt om de upplever ett fortsatt hot, om brottet river upp tidigare svåra upplevelser, om det var ett allvarligt brott eller om de bemötts negativt av omgivningen i samband med brottet. 

Oavsett brottstyp och hur barnet/ungdomen mår så finns möjligheten att få prata med en kurator hos oss på Stödcentrum.