Bra att tänka på

Juridiskt stöd

Ditt barn har ofta rätt till ett kostnadsfritt målsägandebiträde, det är en jurist som företräder barnet/den unga, följer med på förhör och sköter skadeståndsanspråk. Kontakta polisen för att få ett målsägandebiträde.

Ersättningsmöjlighet

I hemförsäkringar ingår ofta ersättning för kränkning/krisstöd/sakskador efter brott, så kallat överfallsskydd. Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl brottshändelsen. Därefter kan ni göra en ansökan om brottsskadeersättning på Brottsoffermyndighetens hemsida, vid frågor ring servicetelefonen 090-70 82 00.