Att stötta sitt barn/ungdom

Det går inte att förändra det som hänt men det går att skapa goda förutsättningar för att må bättre. Vuxna behöver inte ha svar på alla frågor som dyker upp utan det räcker långt att erbjuda tid för samtal och att finnas närvarande för sitt barn/ungdom.

  • Visa att du finns där och erbjud närhet i den form som ditt barn önskar. Om ditt barn vill prata, ta dig tid att lyssna.

  • Avlasta från skuld. Bekräfta att ditt barn inte har någon skuld i brottet, utan det är den som begått brottet som bär hela ansvaret. 

  • På kvällen och natten kan det komma upp jobbiga känslor och tankar, här kan du behövas för att stötta och lugna ditt barn/ungdom.

  • Var öppen och försök ge barnen information om det som händer efter brottet och under polisens utredning, anpassat efter barnets ålder.

  • Försök hålla fast vid vardagliga rutiner i familjen i den mån det går. Att ha regelbundna mat- och sovtider, utrymme för barnet att vara med kompisar och delta i aktiviteter skapar både trygghet och hopp om att livet fortsätter lite som vanligt.

  • Uppmuntra ditt barn att göra sådant den tycker om och mår bra av.

  • Ibland kan det vara hjälpsamt med olika övningar för att slappna av och minska oro. Tips kan vara att ladda ner Rädda barnens app Safe place, där hittar ditt barn övningar som kan hjälpa att minska oro och stress