Stödcentrum Nordväst

 Vad är Stödcentrum?
Stödcentrum startade 2007 och är en kommunal verksamhet i samverkan med polisen. Vi som arbetar här är kuratorer som är specialiserade på brottsutsatthet och medling. Kontakten med oss är frivillig, kostnadsfri och du kan vara anonym om du vill.
 
Stöd

Vi erbjuder samtalsstöd till ungdomar 10-20 år som utsatts för brott eller som är vittne till brott. Du som är brottsutsatt behöver inte ha gjort en polisanmälan, men om du har gjort en eller vill göra det så kan vi ge stöd under rättsprocessen. Även anhöriga är välkomna att kontakta oss.

Medling

Vi erbjuder medling mellan den som misstänks för brott och den som blivit utsatt för brott. Om du har begått ett brott och vill genomföra en medling så behöver brottet vara polisanmält. 

Kontakta gärna oss om du har frågor eller om du vill boka en tid. 
Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.