Stöd till brottsutsatta och vittnen

Till oss kommer personer som är i behov av stöd efter att ha utsatts för ett brott. Det är frivilligt att komma till oss och hur många gånger en träffar sin stödperson beror på den unga personens egna önskemål. Många kommer vid ett till tre tillfällen, men finns behov av längre kontakt, vid tex rättegång mm är även det möjligt. Vi utgår alltid från den enskilde individens behov av stöd hos oss.


Stödsamtal
Samtalen utgår från vad den unge själv vill prata om med anknytning till brottet. Målet är att stötta ungdomen att formulera sina tankar, att se sin egen kapacitet och att kunna gå vidare med livet.


Praktiskt stöd
Vi kan vara ett stöd i kontakten med exempelvis polis, målsägandebiträde och åklagarmyndigheten. Det kan också handla om frågor kring försäkring, ersättning och skadestånd.


Rättegångsstöd
Vi förbereder brottsutsatt och vittne inför en rättegång genom att exempelvis besöka en rättegångssal och samtala kring hur en rättsprocess går till. Vi kan också följa med som stöd under rättegång.