Stöd till brottsutsatta och vittnen

Du välkommen till oss för stödsamtal efter brott. Hur lång kontakten blir beror på dina egna önskemål. Många kommer vid ett till tre tillfällen men vi har även lång kontakt med ungdomar, speciellt när det pågår en rättsprocess som drar ut på tiden. Det är väldigt olika hur lång tid det tar att återhämta sig efter ett brott och vi utgår alltid från den individens behov hos oss.

Stödsamtal
Samtalen utgår från vad du själv vill prata om kopplat till brottet. Här kan du få sortera tankar, reaktioner och känslor hos dig själv men också få prata om hur du blivit bemött av andra efter brottet. Vi vill stötta dig att se din egen kapacitet och att kunna gå vidare med livet.

Praktiskt stöd
Vi kan vara ett stöd i kontakten med exempelvis polis, målsägandebiträde och åklagarmyndigheten. Det kan också handla om frågor kring försäkring, ersättning och skadestånd.

Rättegångsstöd
Vi förbereder brottsutsatt och vittne inför en rättegång genom att exempelvis besöka en rättegångssal och samtala kring hur en rättsprocess går till. Vi kan också följa med som stöd under rättegång.