Nyheter

My life My lesson

My life My lesson är en film om 16-åriga Felicia. Felicia har vuxit upp med föräldrar som missbrukade och en styvfar som misshandlade hennes mamma under hela henne uppväxt. De erfarenheter Felicia har av våld och missbruk har satt sina spår. Man får följa henne och hennes familj...
Läs mera

Internationella Brottsofferdagen

Vi deltog på Brottoffermyndighetens konferens "Gränser och gråzoner". Teman som togs upp var bland annat ungas utsatthet på nätet och våld i nära relation bland unga.  Vi diskuterade under dagen att myndigheter och vuxna behöver bli bättre på att uppmärksamma och förstå att våldet sker på...
Läs mera