Våldsbejakande extremism

Flera är de våldshandlingar som under året begåtts i den våldsbejakande extremismens namn. I en tid då media rapporterar om terrordåd både nära och långt borta är det lätt att bli rädd både för sin egens och för sina näras skull. 

Tänker du att en kompis eller familjemedlem behöver stöd med att tänka i nya banor eller byta kompisgäng tveka inte att be om hjälp!

Du kan ringa socialtjänsten i din kommun eller polisen på tel 114 14 (är det akut ring 112). Röda korset har nr 020-100 200. Det finns en hemsida www.samordnarenmotextremism.se och självklart kan du kontakta oss!

Bra att veta: Med våldsbejakande extremism menas den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön