Stödcentrum Nordväst 10 år

Stödcentrum Nordväst fyller 10 år och det har vi firat med en Nationell stödcentrumkonferens. Inbjuden föreläsare på konferensen var Allan Wade, psykoterapeut från Kanada och en av grundarna till Response based practice. Vi på Stödcentrum Nordväst föreläste också om hur vi arbetar responsbaserat med brottsutsatta ungdomar. Tack alla kloka ungdomar som vi möter i jobbet! Ni lär oss allt vi kan!