Internationella Brottsofferdagen

Stödcentrum Nordväst deltog på Internationella Brottsofferdagen den 22 februari 2018. Dagen arrangerades av Brottsoffermyndigheten  i samarbete med Bris, Brottsofferjouren Sverige, Ecpat, RFSL, Roks, Rädda Barnen och Unizon.

Ett tema för dagen var hur barn och unga drabbas av sexuella övergrepp på nätet och hur lagstiftningen om näthat ser ut och används. Dessa typer av brott ser vi på Stödcentrum tyvärr en ökning av. Under dagen lyssnade vi på föreläsningar om sexuella övergrepp mot barn inom idrotten, porrens roll i sexualbrott mot barn och om ersättning till personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp via nätet. 

Vi är tacksamma för en lärorik och inspirerande dag!