Internationella Brottsofferdagen

Vi deltog i Internationella brottsoferdagen IBD som för 17:de året i rad genomfördes av Brottsoffermyndigheten.

Årets tema var "Våld i vardagen" där syftet var att verka för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser i samhället samt hur våldet påverkar de som utsätts och hur man kan arbeta för att förbättra det skydd och stöd som samhället kan ge den eller de utsatta.

Konferensen belyste vikten av att arbeta för att aktivera de som står bredvid eller tyst tittar på när någon annan kompis utsätts för kränkningar eller våld och vilken betydelse det kan ha för att stoppa våld eller minska kränkningar.