Internationella Brottsofferdagen

Vi deltog på Brottoffermyndighetens konferens "Gränser och gråzoner". Teman som togs upp var bland annat ungas utsatthet på nätet och våld i nära relation bland unga.  Vi diskuterade under dagen att myndigheter och vuxna behöver bli bättre på att uppmärksamma och förstå att våldet sker på många olika arenor. Till exempel i skolan, hemmet, med pojkvän/flickvän, kompisarna men också på KIK, Snappchat, facebook, twitter, Instagram mm.

www.brottsoffermyndigheten.se