Internationella Brottsofferdagen-20 års jubileum!

Idag är vi på Internationella Brottsofferdagen 2019 i Stockholm. Vi lyssnar på intressanta föreläsningar om forskning kring brottsutsatthet och våld samt brottsutsatta barns rättigheter. Vi passar också på och utbyter idéer och tankar med andra professionella om vårt viktiga arbete med stöd till barn och unga efter brott.