Bris Nätverksträff

Igår deltog Stödcentrum Nordväst på BRIS Nätverksträff på Kulturhuset i Stockholm. Bris presenterade sin senaste årsrapport som heter Skola.Vård.Omsorg. Rapporten handlar om barns ohälsa och skolans ansvar. Den psykiska ohälsan hos unga har ökat och Bris får ta emot många samtal som handlar om det. 

Utbildningsministern Gustav Fridolin var på plats och presenterade regeringens förslag på åtgärder, bland annat att barn och unga ska garanteras grundläggande kunskaper och därmed få ökat självförtroende, att elevhälsan ska byggas ut och att investeringar ska göras i förskola, skola och gymnasium så att barn och unga känner att samhället satsar på dem. Rapporten finns på Bris hemsida: www.bris.se.