Bra länkar

Brottsoffermyndigheten
Här kan du som förälder till minderårig brottsutsatt söka brottsskadeersättning.
www.brottsoffermyndigheten.se/

Unga relationer
Stöd till dig mellan 15-25 år som utsätts av din partner. Här finns även stöd och information till föräldrar och vänner. 
ungarelationer.se/

Ellencentret
Här finns stöd till dig som upplever att du har sex mot ersättning.
ellencentret.se/

Storasyster
Stöd till dig som utsätts för våldtäkt och sexeulla övergrepp. 
storasyster.org/ 

BUP
Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Stockholm. Här kan du söka bedömning och behandling av psykiatriska symtom och få akut vård. 
www.bup.se/

Bris
Bris är en organisation som riktar sig till barn och unga. Deras arbete kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Hit kan man ringa eller chatta anonymt med en kurator. Bris kuratorer har tystnadsplikt och jobbar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter. 
www.bris.se
 

Tjejjouren
Tjejjouren riktar sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20. Men även till dig som anhörig till en ung tjej. Tjejjouren vill nå ut till så många tjejer som möjligt med stöd och pepp. Hit kan du vända dig om du har frågor om livet i allmänhet, sex, kärlek, relationer etc. 
www.tjejjouren.se

Killfrågor
Killfrågor.se är till för dig som identifierar dig som kille, i åldrarna 10-18. Här kan du chatta med en vuxen volontär om vad du vill. Ungdomen kan vara helt anonym och volontärerna för inte vidare det ungdomen berättar. Chattten är öppen varje söndag mellan 20-22. 
www.killfragor.se

Origo
Hit kan du som är mellan 13-26 år och som är utsatt för hedersrelaterat våld av din familj, släkt eller partner vända dig för att få stöd. Origo tar emot att som bor i Stockholms län, du behvöer inte bo i Stockholms stad. Här jobbar polis, barnmorska och kuratorer. 
etjanst.stockholm.se/origo/

Jag vill veta
På den här sidan finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.
www.jagvillveta.se

Barnrättsbyrån

Alla barn och ungdomar har samma rättigheter, till exempel har du rätt att må bra, känna dig trygg och gå i skolan.

 
 

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland
Brottsofferjouren hjälper till med stöd och information för vuxna brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. De har även ansvar för vittnesstödsverksamheten på Attunda tingsrätt i Sollentuna. All kontakt med Brottsofferjouren är gratis.
www.stockholm-gotland.boj.se
Tel: 08-591 272 00
Mail: vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se

Socialtjänsten i din kommun
Socialtjänsten har skyldighet att hjälpa brottsutsatta med blnad annat skyddsbedömning och stöd. De flesta socialtjänster har socialskereterare och behandlare som är inriktade mot våldsutsatthet. Ring kontaktcenter i din kommun och säg att du eller ditt barn har blivit utsatt för brott och att du vill veta hur du/ni kan få hjälp. 

Socialjouren Nordväst
Om du bor i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro eller Upplands Väsby kan du vända dig till Socialjouren Nordväst vid akuta sociala problem på kväll och helger.
Tfn: 010-444 05 00 

Länsstyrelsen Stockholm
Stödcentrum och Länsstyrelsen i Stockholm jobbar tillsammans för att stärka stödet för unga brottsutsatta. 
www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/brottsforebyggande-arbete/utsatt-for-brott.html