Bra länkar

Jag vill veta
På den här sidan finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

www.jagvillveta.se
 
Barnrättsbyrån

Alla barn och ungdomar har samma rättigheter, till exempel har du rätt att må bra, känna dig trygg och gå i skolan.

Barnrättsbyrån arbetar med barn och ungas mänskliga rättigheter. Barnrättsbyrån är Sveriges första öppna verksamhet som arbetar med barns rättigheter och som kan erbjuda enskilda barn och unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning.

 

 
Bris
Bris är en organisation som riktar sig till barn och unga. Deras arbete kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Hit kan man ringa eller chatta anonymt med en kurator. Bris kuratorer har tystnadsplikt och jobbar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter. 
www.bris.se
 

Tjejjouren
Tjejjouren riktar sig främst till alla som identifierar sig som tjej, i åldrarna 12-20. Men även till dig som anhörig till en ung tjej. Tjejjouren vill nå ut till så många tjejer som möjligt med stöd och pepp. Hit kan du vända dig om du har frågor om livet i allmänhet, sex, kärlek, relationer etc. 
www.tjejjouren.se

Killfrågor
Killfrågor.se är till för dig som identifierar dig som kille, i åldrarna 10-18. Här kan du chatta med en vuxen volontär om vad du vill. Ungdomen kan vara helt anonym och volontärerna för inte vidare det ungdomen berättar. Chattten är öppen varje söndag mellan 20-22. 
www.killfragor.se

Shedo- självskador

Här finns information om vad självskada är och vilken hjälp som finns. De har också en färdighetslista där du själv kan träna på att hitta andra sätt att stå ut när det känns svårt istället för att skada dig. 

www.shedo.se   fardighetslistan.shedo.se/

Unga Boj
Här finns hjälp för dig som är ung och drabbad av brott. Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att hitta vägen tillbaka.
www.ungaboj.se

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland
Brottsofferjouren hjälper till med stöd och information för brottsdrabbade, anhöriga och vittnen. De har även ansvar för vittnesstödsverksamheten på Attunda tingsrätt i Sollentuna. All kontakt med Brottsofferjouren är gratis.
www.stockholm-gotland.boj.se
Tel: 08-591 272 00
Mail: vittnesstod@stockholm-gotland.boj.se

Socialjouren Nordväst
Om du bor i Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro eller Upplands Väsby kan du vända dig till Socialjouren Nordväst vid akuta sociala problem på kväll och helger.
Tfn: 010-444 05 00